Produkt specjalny

  • 2 387,80 zł
    2 387,80 zł

    Lampy przeciwwybuchowe serii LC-EXA to nowoczesne naświetlacze LED wykorzystywane w miejscach zagrożonych wybuchem takich jak rafinerie czy naftobazy. Posiadające certyfikat ATEX lampy przeciwwybuchowe LED LC-EXA są idealnym produktem w miejscach wymagających strumieniowego naświetlenia powierzchnii ze ścian czy podłogi. Grupa przeciw-wybuchowa IIA, IIB w...

  • 1 536,59 zł
    1 536,59 zł

    Lampy przeciwwybuchowe LED serii LC-EXB to unikalna lampa o bardzo szeokim rozsyle światła który wynosi aż 220 stopni. Dlatego też jest to idealna lampa przeciwwybuchowa LED dla oświetlania dużych powierzchnii na rafineriach i innych zagrożonych eksplozją miejscach. Posiada certyfikat ATEX i klasę przeciwwybuchową IIA, IIB, IIC.